Τρίπολη – Μεγαλόπολη

  • 05:00    Τρίπολη – Μεγαλόπολη     * ΕΚΤΟΣ Σαββάτου & Κυριακής
  • 07:15    Τρίπολη – Μεγαλόπολη
  • 08:15    Τρίπολη – Ασέα – Μεγαλόπολη     * ΕΚΤΟΣ Σαββάτου & Κυριακής
  • 10:15    Τρίπολη – Μεγαλόπολη      * Κάθε Σάββατο & Κυριακή 10:00 μέσω Ασέας
  • 11:45    Τρίπολη – Μεγαλόπολη
  • 13:15    Τρίπολη – Ασέα – Μεγαλόπολη     * ΕΚΤΟΣ Σαββάτου & Κυριακής
  • 15:00    Τρίπολη – Μεγαλόπολη
  • 17:15    Τρίπολη – Μεγαλόπολη
  • 19:15    Τρίπολη – Μεγαλόπολη
  • 22:15    Τρίπολη – Μεγαλόπολη

 

Τρίπολη
Τηλέφωνο Εκδοτηρίων:  2710 222 560
Τηλέφωνο Δεμάτων:  2710 230 162

Πρακτορείο Μεγαλόπολης:  27910 22 238