Πειραιάς – Αθήνα – Τρίπολη

 

07:30     Καθημερινά (μέσω Ισθμού – αλλαγή στον Κηφισσό)


Πρακτορείο Πειραιά:  210 412 626