Μεγαλόπολη – Αθήνα

05:45     Αθήνα – Πλ. Καραΐσκάκη   * Εκτός Σάββατο & Κυριακή
07:15     Ασέα – Αθήνα – Πλ. Καραΐσκάκη   * Εκτός Σάββατο & Κυριακή
08:30     Αθήνα – Πλ. Καραΐσκάκη
10:00     Αθήνα – Πλ. Καραΐσκάκη
12:50     Ασέα – Κηφισσός  * Κάθε Σάββατο & Κυριακή από Νέο Δρόμο
14:00     Αθήνα – Κηφισσός   * Εκτός Σάββατο & Κυριακή
16:30     Αθήνα – Πλ. Καραΐσκάκη – Κηφισός
18:00     Ασέα – Αθήνα – Πλ. Καραΐσκάκη – Κηφισός
20:30     Αθήνα – Πλ. Καραΐσκάκη – Κηφισός


Πρακτορείο Μεγαλόπολης:  27910 22 238

Τρίπολη
Τηλέφωνο Εκδοτηρίων:  2710 222 560
Τηλέφωνο Δεμάτων:  2710 230 162