Ιστορική Αναδρομή

pict5Τότε, το 1930, το κέντρο του Νομού Αρκαδίας, αποκτά την πρώτη γέφυρα επικοινωνίας μεταξύ των κατοίκων του και των κατοίκων των γύρων χωριών.

Σήμερα, το 2015, ογδόντα πέντε χρόνια μετά, τα μικρά παλιά λεωφορεία των δώδεκα, ενίοτε και δεκατεσσάρων θέσεων, τα έχουν διαδεχθεί υπερσύγχρονα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς, που κινούνται τόσο στο επαρχιακό όσο και στο Εθνικό οδικό δίκτυο. Ακούγοντας την ιστορία των ΚΤΕΛ Αρκαδίας αντιλαμβάνεται κανείς τις προσπάθειες που κατέβαλαν και τους αγώνες που συνεχίζουν να δίνουν οι αυτοκινητιστές. Μοναδικός στόχος, η άνετη, γρήγορη και ασφαλή μετακίνηση των επιβατών «τους».

Ήταν στα µέσα του 1930, όταν πρωτοπόροι αυτοκινητιστές, µε λεωφορεία των δώδεκα και δεκατεσσάρων θέσεων, τόλµησαν τη δηµιουργία της πρώτης γραµµής, συνδέοντας την Τρίπολη µε τη Μεγαλόπολη. Το εγχείρηµα πέτυχε και σε µικρό χρονικό διάστηµα οι γραµµές πολλαπλασιάστηκαν. Τρίπολη – Ανδρίτσαινα, Τρίπολη – Λεβίδι – Κανδήλα, Βλαχοκερασιά – Τρίπολη.pict7

∆ύσκολο έργο. Έχοντας να αντιµετωπίσουν επικίνδυνους χωµατόδροµους, δυσµενείς καιρικές συνθήκες και κυρίως την έλλειψη όλων εκείνων των µέσων, που σήµερα διατίθενται, για την αντιµετώπιση των όποιων προβληµάτων, οι οδηγοί των ΚΤΕΛ δεν καταθέτουν τα όπλα.

Οι µισθοί πενιχροί. Κανείς δεν διαµαρτύρεται. Τα χαµόγελα των επιβατών που περιµένουν στα σηµεία επιβίβασης, την εµφάνιση του λεωφορείου «τους» που θα τούς µεταφέρει στον προορισµό τους, είναι η µεγαλύτερη ανταµοιβή.

Ένιωθαν «πλούσιοι» οι πρωτοπόροι αυτοκινητιστές, θέτοντας έτσι, µε αυτά τα συναισθήµατα, την ηθική ικανοποίηση που έπαιρναν από τα χαµόγελα των επιβατών, τη βάση για την κοινωνική και οικονοµική ανάπτυξη του Νοµού µας.

pict8Μέχρι το 1950, δηµιουργήθηκαν τέσσερα Κοινά Ταµεία Λεωφορείων, εξυπηρετώντας το κάθε ένα, µία συγκεκριµένη γραµµή. Αθήνα, Άστρος, Τεγέα, Καστρί, Καρυές, Κολλίνες, Μεγαλόπολη, Ασέα και Γορτυνία.

Οι δρόµοι καλυτέρεψαν, ο πληθυσµός των περιοχών συνεχώς αυξανόταν. Ήταν καιρός πια τα µικρά λεωφορεία να δώσουν τη θέση τους σε πιο σύγχρονα και βέβαια μεγαλύτερα λεωφορεία.

Για την καλύτερη εξυπηρέτηση και την αποφυγή των οικονοµικών και χιλιοµετρικών ανισοτήτων τα τέσσερα Κοινά Ταµεία Εισπράξεων Λεωφορείων, ενοποιούνται µε τον Νόµο 2119 «περί των δια λεωφορείων αυτοκινήτων συγκοινωνιών, δ’ιού συνεστήθησαν κοινά ταµεία εισπράξεων (ΚΤΕΛ) είς έκαστον Νόµον µε ωρισµένην έκαστη δικαιοδοσία».

Έτσι, τον Αύγουστο του 1952, στην πλατεία Ανεξαρτησίας δηµιουργούνται τα ΚΤΕΛ Ν. Αρκαδίας, µε ογδόντα περίπου λεωφορεία.

Στα πλαίσια της καλύτερης εξυπηρέτησης των επιβατών και την αναβάθµιση υπηρεσιών, δηµιουργούνται τον Μάρτιο του 1963 τα αστικά λεωφορεία.

pict11Την 1η Φεβρουαρίου του 1968, συγχωνεύτηκαν τα 45 υπεραστικά ΚΤΕΛ της Ηπειρωτικής Ελλάδας καθώς και της Κρήτης σε οκτώ Κ.Τ.Ε.Υ.Λ. (ΚΤΕΛ υπεραστικών λεωφορείων).
Το 1ο Κ.Τ.Ε.Υ.Λ δηµιουργείται στην Πελοπόννησο µε έδρα την Τρίπολη. ∆υστυχώς όµως η πενταετής λειτουργία του θεσµού των Κ.Τ.Ε.Υ.Λ. παρουσίασε σοβαρά µειονεκτήµατα, αναγκάζοντας τις αρµόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Συγκοινωνιών να προχωρήσουν στην κατάρτιση καινούργιου σχεδίου.

Το 1973, στις 17 Αυγούστου, βάσει του νοµοθετικού διατάγµατος 102 ξαναδηµιουργούνται τα ΚΤΕΛ Αρκαδίας.

pict13Το 2001, το Υπουργείο Μεταφορών υπό την αιγίδα του Υπουργού κ. Χρήστου Βερελή και µε τη συνεργασία των ΚΤΕΛ, λαµβάνοντας υπόψιν τις διαρκείς εξελίξεις σε όλους τους τοµείς, κατέληξαν στο Ν.2963/2001 που µιλούσε «για την οργάνωση και λειτουργία των δηµόσιων επιβατικών µεταφορών µε λεωφορεία» µε τον οποίο τα ΚΤΕΛ υποχρεωτικά θα πρέπει
να µετατραπούν σε ανώνυµες εταιρίες.

Στόχος, η δηµιουργία ευέλικτων εταιριών, ικανών να ανταποκριθούν στις προκλήσεις του µέλλοντος και στο συνεχώς αυξανόµενο ανταγωνιστικό περιβάλλον µε επιτυχία.

Στις 19 Οκτωβρίου 2003 τα ΚΤΕΛ μεταφέρθηκαν στην οδό Ναυπλίου. Ο τότε πρόεδρος των ΚΤΕΛ κ. Νίκος Κουτσόγιωργας µε την συµπαράσταση των μετόχων – λεωφορειούχων, φρόντισε ώστε οι καινούργιες εγκαταστάσεις των ΚΤΕΛ, και τα υπερσύγχρονα λεωφορεία, να ανταποκρίνονται στις επιταγές της νέας εποχής, µε υπηρεσίες, Ευρωπαϊκού Επιπέδου. Το κόστος των επενδύσεων έφτασε στα 15.000.000 ευρώ και προήλθαν από την εισφορά των μετόχων.

 

Τα ΚΤΕΛ µε ιστορία ογδόντα και πλέον χρόνων στον τομέα των επιβατικών μεταφορών στην Αρκαδία, έχουν προσφέρει τα μέγιστα στην οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη του τόπου µας, δημιουργώντας καινούργιες θέσεις εργασίας, και έργα υποδομής που βελτιώνουν το βιοτικό επίπεδο των κατοίκων της πόλης.

pict9