Νέες ώρες Αστικών Δρομολογίων

Κ.Τ.Ε.Λ. ΝΟΜΟΥ ΑΡΚΑΔΙΑΣ Α.Ε.  01/02/2018

6:30 Συνοικισμός – ΚΤΕΛ/Δ.Ο.Υ. – Μεταμόρφωση – Πλατεία Κολοκοτρώνη – Πλατεία Αγίου Βασιλείου (Ι.Ν. Αγίου Βασιλείου) – Πλατεία Ανεξαρτησίας (Ωδείο) – Ερυθρού Σταυρού και Μαινάλου – 7:00 Νέα Πύλη Νοσοκομείου.

7:10 Νέα Πύλη Νοσοκομείου – Ερυθρού Σταυρού και Μαινάλου – Πλατεία Ανεξαρτησίας – Πλατεία Αγίου Βασιλείου – Πλατεία Κολοκοτρώνη – Μεταμόρφωση – 7:20 ΚΤΕΛ/Δ.Ο.Υ.

—————————————————————————————————-

8:30 ΚΤΕΛ/Δ.Ο.Υ. – Βασιλόπουλος – Lidl –  Γήπεδο Παναρκαδικού – Αγ. Κων/νου (Νέο Super Market Κόλλια) – Οπλαρχηγού Σεχιώτη (φανάρι Αγίας Βαρβάρας) – Μαινάλου (περίπτερο) – 11ου Συντάγματος (πύλη 11ου Συντάγματος) – Πυροσβεστική –  08:45 Νέα Πύλη Νοσοκομείου.

08:45 Νέα Πύλη Νοσοκομείου – 1ο Γυμνάσιο – ΟΗΕ (Μεγ. Αλεξάνδρου) – ΟΣΕ – Αστυνομία – ΚΤΕΛ/Δ.Ο.Υ. – Συνοικισμός – 9:00 Jumbo.

—————————————————————————————————-

9:00 Jumbo – Συνοικισμός – 9:10 ΚΤΕΛ/Δ.Ο.Υ. – Μεταμόρφωση – Πλατεία Κολοκοτρώνη – Πλατεία Αγίου Βασιλείου (Ι.Ν. Αγίου Βασιλείου) – Πλατεία Ανεξαρτησίας (Ωδείο) – Ερυθρού Σταυρού και Μαινάλου – 9:30 Νέα Πύλη Νοσοκομείου.

9:30 Νέα Πύλη Νοσοκομείου – Ερυθρού Σταυρού και Μαινάλου – Πλατεία Ανεξαρτησίας – Πλατεία Αγίου Βασιλείου – Πλατεία Κολοκοτρώνη – Μεταμόρφωση –  ΚΤΕΛ/Δ.Ο.Υ. – Συνοικισμός –  10:00 Jumbo.

—————————————————————————————————————–

10:00 Jumbo – Συνοικισμός – 10:10 ΚΤΕΛ/Δ.Ο.Υ. – Βασιλόπουλος – Lidl –  Γήπεδο Παναρκαδικού – Αγ. Κων/νου (Νέο Super Market Κόλλια) – Οπλαρχηγού Σεχιώτη (φανάρι Αγίας Βαρβάρας) – Μαινάλου (περίπτερο) – 11ου Συντάγματος (πύλη 11ου Συντάγματος) – Πυροσβεστική –  10:20 Νέα Πύλη Νοσοκομείου.

10:20 Νέα Πύλη Νοσοκομείου – 1ο Γυμνάσιο – ΟΗΕ (Μεγ. Αλεξάνδρου) – ΟΣΕ – Αστυνομία – 10:30 ΚΤΕΛ/Δ.Ο.Υ.

10:30 ΚΤΕΛ/Δ.Ο.Υ. – Αστυνομία – ΟΣΕ – ΟΗΕ (Μεγ.Αλεξάνδρου) – 1ο Γυμνάσιο – 10:35 Νέα Πύλη Νοσοκομείου.

10:35 Νέα Πύλη Νοσοκομείου – Πυροσβεστική – 11ου Συντάγματος (πύλη 11ου Συντάγματος) – Μαινάλου (περίπτερο) – Οπλαρχηγού Σεχιώτη (φανάρι Αγίας Βαρβάρας) – Αγίου Κωνσταντίνου (νέο Super Market Κόλλια) – Γήπεδο Παναρκαδικού – έναντι Lidl – έναντι Βασιλόπουλου – ΚΤΕΛ/Δ.Ο.Υ. – Συνοικισμός – 10:50 Jumbo.

—————————————————————————————————-

11:00 Jumbo – Συνοικισμός – 11:10 ΚΤΕΛ/Δ.Ο.Υ. – Πλατείες – 11:30 Νέα Πύλη Νοσοκομείου.

11:30 Νέα Πύλη Νοσοκομείου – Πλατείες – ΚΤΕΛ/Δ.Ο.Υ. – Συνοικισμός – 11:50 Jumbo.

12:00 Jumbo – Συνοικισμός – 12:10 ΚΤΕΛ/Δ.Ο.Υ. – Βασιλόπουλος – Lidl – Γήπεδο Παναρκαδικού – Αγίου Κωνσταντίνου (νέο Super Market Κόλλια) – Οπλαρχηγού Σεχιώτη (φανάρι Αγίας Βαρβάρας) – Μαινάλου (περίπτερο) – 11ου Συντάγματος (πύλη 11ου Συντάγματος) – Πυροσβεστική – 12:20 Νέα Πύλη Νοσοκομείου.

12:20 Νέα Πύλη Νοσοκομείου – 1ο Γυμνάσιο – ΟΗΕ (Μεγ. Αλεξάνδρου) – ΟΣΕ – Αστυνομία – 12:30 ΚΤΕΛ/Δ.Ο.Υ.

12:30 ΚΤΕΛ/Δ.Ο.Υ. – Αστυνομία – ΟΣΕ – ΟΗΕ (Μεγ. Αλεξάνδρου) – 1ο Γυμνάσιο – 12:35 Νέα Πύλη Νοσοκομείου.

12:35 Νέα Πύλη Νοσοκομείου – Πυροσβεστική – 11ου Συντάγματος (πύλη 11ου Συντάγματος) – Μαινάλου (περίπτερο) – Οπλαρχηγού Σεχιώτη (φανάρι Αγίας Βαρβάρας) – Αγίου Κωνσταντίνου (νέο Super Market Κόλλια) – Γήπεδο Παναρκαδικού – έναντι Lidl – έναντι Βασιλόπουλου – ΚΤΕΛ/Δ.Ο.Υ. – Συνοικισμός – 12:50 Jumbo.

—————————————————————————————————-

13:00 Jumbo – Συνοικισμός – 13:10 ΚΤΕΛ/Δ.Ο.Υ. – Βασιλόπουλος – Lidl – Γήπεδο Παναρκαδικού – Αγίου Κωνσταντίνου (νέο Super Market Κόλλια) – Οπλαρχηγού Σεχιώτη (φανάρι Αγίας Βαρβάρας) – Μαινάλου (περίπτερο) – 11ου Συντάγματος (πύλη 11ου Συντάγματος) – Πυροσβεστική – 13:20 Νέα Πύλη Νοσοκομείου.

13:20 Νέα Πύλη Νοσοκομείου – 1ο Γυμνάσιο – ΟΗΕ (Μεγ. Αλεξάνδρου) – ΟΣΕ – Αστυνομία – 13:30 ΚΤΕΛ/Δ.Ο.Υ.

13:30 ΚΤΕΛ/Δ.Ο.Υ. – Αστυνομία – ΟΣΕ – ΟΗΕ (Μεγ. Αλεξάνδρου) – 1ο Γυμνάσιο – 13:35 Νέα Πύλη Νοσοκομείου.

13:35 Νέα Πύλη Νοσοκομείου – Πυροσβεστική – 11ου Συντάγματος (πύλη 11ου Συντάγματος) – Μαινάλου (περίπτερο) – Οπλαρχηγού Σεχιώτη (φανάρι Αγίας Βαρβάρας) – Αγίου Κωνσταντίνου (νέο Super Market Κόλλια) – Γήπεδο Παναρκαδικού – έναντι Lidl – έναντι Βασιλόπουλου – ΚΤΕΛ/Δ.Ο.Υ. – Συνοικισμός – 13:50 Jumbo.

—————————————————————————————————-

14:00 Jumbo – Συνοικισμός – 14:10 ΚΤΕΛ/Δ.Ο.Υ. – πλατείες – 14:30 Νέα Πύλη Νοσοκομείου.

14:30 Νέα Πύλη Νοσοκομείου – πλατείες – ΚΤΕΛ/Δ.Ο.Υ. – Συνοικισμός – 14:50 Jumbo.

—————————————————————————————————————–

15:00 Jumbo – Συνοικισμός – 15:10 ΚΤΕΛ/Δ.Ο.Υ. – Βασιλόπουλος – Lidl – Γήπεδο Παναρκαδικού – Αγίου Κωνσταντίνου (νέο Super Market Κόλλια) – Οπλαρχηγού Σεχιώτη (φανάρι Αγίας Βαρβάρας) – Μαινάλου (περίπτερο) – 11ου Συντάγματος (πύλη 11ου Συντάγματος) – Πυροσβεστική – 15:30 Νέα Πύλη Νοσοκομείου.

15:30 Νέα Πύλη Νοσοκομείου – Πλατεία Κολοκοτρώνη.

—————————————————————————————————-

18:00 Πλατεία Κολοκοτρώνη – Πλατείες – ΚΤΕΛ/Δ.Ο.Υ. – Συνοικισμός – 18:10 Jumbo

18:10 Jumbo – Συνοικισμός – 18:20 ΚΤΕΛ/Δ.Ο.Υ. – πλατείες – 18:30 Νέα Πύλη Νοσοκομείου

18:30 Νέα Πύλη Νοσοκομείου – Πλατείες – ΚΤΕΛ/Δ.Ο.Υ. – Συνοικισμός – 18:50 Jumbo.

—————————————————————————————————————–

19:00 Jumbo – Συνοικισμός – 19:10 ΚΤΕΛ/Δ.Ο.Υ. – Βασιλόπουλος – Lidl – Γήπεδο Παναρκαδικού – Αγίου Κωνσταντίνου (νέο Super Market Κόλλια) – Οπλαρχηγού Σεχιώτη (φανάρι Αγίας Βαρβάρας) – Μαινάλου (περίπτερο) – 11ου Συντάγματος (πύλη 11ου Συντάγματος) – Πυροσβεστική – 19:20 Νέα Πύλη Νοσοκομείου.

19:20 Νέα Πύλη Νοσοκομείου – 1ο Γυμνάσιο – ΟΗΕ (Μεγ. Αλεξάνδρου) – ΟΣΕ – Αστυνομία – 19:30 ΚΤΕΛ/Δ.Ο.Υ.

19:30 ΚΤΕΛ/Δ.Ο.Υ. – Αστυνομία – ΟΣΕ – ΟΗΕ (Μεγ. Αλεξάνδρου) – 1ο Γυμνάσιο – 19:35 Νέα Πύλη Νοσοκομείου.

19:35 Νέα Πύλη Νοσοκομείου – Πυροσβεστική – 11ου Συντάγματος (πύλη 11ου Συντάγματος) – Μαινάλου (περίπτερο) – Οπλαρχηγού Σεχιώτη (φανάρι Αγίας Βαρβάρας) – Αγίου Κωνσταντίνου (νέο Super Market Κόλλια) – Γήπεδο Παναρκαδικού – έναντι Lidl – έναντι Βασιλόπουλου – ΚΤΕΛ/Δ.Ο.Υ. – Συνοικισμός – 19:50 Jumbo.

—————————————————————————————————-

20:00 Jumbo – Συνοικισμός – 20:10 ΚΤΕΛ/Δ.Ο.Υ. – πλατείες – 20:30 Νέα Πύλη Νοσοκομείου.

20:30 Νέα Πύλη Νοσοκομείου – Πλατείες – ΚΤΕΛ/Δ.Ο.Υ.

—————————————————————————————————————–

20:00 Jumbo – Συνοικισμός – 20:10 ΚΤΕΛ/Δ.Ο.Υ. – Βασιλόπουλος – Lidl – Γήπεδο Παναρκαδικού – Αγίου Κωνσταντίνου (νέο Super Market Κόλλια) – Οπλαρχηγού Σεχιώτη (φανάρι Αγίας Βαρβάρας) – Μαινάλου (περίπτερο) – 11ου Συντάγματος (πύλη 11ου Συντάγματος) – Πυροσβεστική – 20:20 Νέα Πύλη Νοσοκομείου (Μόνο Σάββατο)

20:20 Νέα Πύλη Νοσοκομείου –  1ο Γυμνάσιο – ΟΗΕ (Μεγ. Αλεξάνδρου) – ΟΣΕ – Αστυνομία – 20:30 ΚΤΕΛ/Δ.Ο.Υ. (Μόνο Σάββατο)

20:30 ΚΤΕΛ/Δ.Ο.Υ. – Αστυνομία – ΟΣΕ – ΟΗΕ (Μεγ. Αλεξάνδρου) – 1ο Γυμνάσιο – 20:35 Νέα Πύλη Νοσοκομείου (Μόνο Σάββατο).

20:35 Νέα Πύλη Νοσοκομείου – Πυροσβεστική – 11ου Συντάγματος (πύλη 11ου Συντάγματος) – Μαινάλου (περίπτερο) – Οπλαρχηγού Σεχιώτη (φανάρι Αγίας Βαρβάρας) – Αγίου Κωνσταντίνου (νέο Super Market Κόλλια) – Γήπεδο Παναρκαδικού – έναντι Lidl – έναντι Βασιλόπουλου – ΚΤΕΛ/Δ.Ο.Υ. (Μόνο Σάββατο).

 

 

***Εκτελούνται επιπλέον δρομολόγια διερχόμενων υπεραστικών λεωφορείων. Πληροφορίες στα εκδοτήρια του ΚΤΕΛ Ν. Αρκαδίας.

Εκδίδονται μηνιαίες κάρτες πολλαπλών διαδρομών – ειδικές τιμές στα εισιτήρια

Τηλ. Επικοινωνίας: 2710222560, 2710223614

 

Facebook
Google+
http://www.ktelarkadias.gr/%ce%bd%ce%ad%ce%b5%cf%82-%cf%8e%cf%81%ce%b5%cf%82-%ce%b1%cf%83%cf%84%ce%b9%ce%ba%cf%8e%ce%bd-%ce%b4%cf%81%ce%bf%ce%bc%ce%bf%ce%bb%ce%bf%ce%b3%ce%af%cf%89%ce%bd/
Twitter